Izgubio si se u mnoštvu propisa? Dođi u Poreč 06.07.

Pozivamo Vas da u petak dana 06.07. s početkom u 18 sati dođete na u Mjesni odbor Nova Vas (društveni dom naselja Kukci) u Poreču, gdje ćete moći dobiti besplatnu pravnu pomoć te se informirati o Vašim potrošačkim pravima.

Budite i Vi aktivni u provođenju Projekta “Potrošačka abeceda” financiranog od strane Grada Poreča!

Očekuju Vas naši simpatični članovi sa mnoštvo korisnih informacija i edukativnih brošura 🙂

images
36817123_2047475205580901_6769743837255434240_n (1)
36813472_2047475595580862_3263018261159084032_n
36849191_2047474792247609_985862382192427008_n
36853523_2047475198914235_7733752730061111296_n

Evaluaciju projekta izvršili smo statističkom analizom prikupljenih anketnih listića ispunjenih od strane potrošača/građana koji su sudjelovali u projektu.
Anketa je provedena dana 26.05.(Trg Slobode-Poreč) i 06.07. (Društveni dom u Kukcima) na 73 ispitanika sa sljedećim rezultatima: 70% ispitanika izjasnilo se da su bili prevareni kao potrošač, ali samo njih 40% koristi svoje pravo na reklamaciju. Njih samo 52% smatra da hrvatski potrošači uživaju ista prava kao i potrošači EU, a njih 40% smatra da je hrvatski zakonodavni sustav učinkovit po pitanju kršenja prava potrošača. Nadalje, samo 76% ispitanika upoznato je s postojanjem potrošačkog info telefona, a 91% istih smatra da je edukacija potrošača jedan od načina poboljšanja informiranosti i jačanja pokreta prava potrošača.