Obavijest o radu Udruge

Obavještavamo vas da Savjetovalište neće raditi dana 19. 10.2018. godine radi stručne edukacije.