Usporedite bankovne naknade

Nakon što je prije godinu dana Hrvatska narodna banka građanima osigurala usporedbu kamatnih stopa banaka, sada je to omogućila i za bankarske naknade.

Od 1. studenog HNB objavljuje na svojim internetskim stranicama i nudi putem mobilne aplikacije mHNB usporedbu aktualnih naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje u RH, koje ujedno potrošače izlažu najvećemu ukupnome ili pojedinačnom trošku.

Usporediti i Vi sve naknade koje banke naplaćuju https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada