Obvezna naplata plastičnih vrećica za nošenje

Dana 1. 1. 2019. stupaju na snagu odredbe čl.14.a Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 85/15 – 116/17) prema kojima prodavatelj/trgovac mora:

– sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda,
– na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje potrošačima istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

*Lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona.

*Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_116_2685.html