Plaćanje radijske i televizijske pristojbe

Plaćanje radijske i televizijske pristojbe

Kako u posljednje vrijeme učestalo primamo informacije i upite vezano za plaćanje RTV pristojbe, skrećemo Vam pozornost na:

I. obvezu plaćanja

Prema članku 53. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 25/03), vlasnici radijskih i televizijskih prijamnika na području Republike Hrvatske dužni su HRT-u plaćati pristojbu.

Domaćinstva koja u vlasništvu imaju dva ili više radijskih i televizijskih prijemnika plaćaju mjesečnu pristojbu kao da imaju jedan radijski ili televizijski prijemnik.

Obrtnici i pravne osobe plaćaju pristojbu na svaki  prijavljeni prijamnik. (Odlukom Ravnateljstva HRT o načinu prikupljanja – naplati RTV pristojbe u čl. 2 utvrđeno je da pravne osobe i s njima izjednačene fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, plaćaju pristojbu na svaki prijamnik koji imaju u vlasništvu, odnosno koji koriste).

Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika plaća pristojbu sve dok prijamnik ne odjavi.

II. obvezu prijave/odjave prijamnika

Vlasnik prijamnika dužan je HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene

Prijava prijamnika podnosi se HRT-u, na obrascima koje izdaje HRT.

Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika dužan je HRT-u prijaviti svaku promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta i to u roku od 15 dana od dana promjene.

Prijava prijamnika za domaćinstva, odnosno fizičke osobe sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • adresu stanovanja
  • broj osobne iskaznice
  • podatke o zaposlenju, odnosno mirovini
  • datum nabave prijemnika
  • datum prijave prijemnika
  • podatke o prijemniku ( vrsta, marka prijamnika, tvornički broj)
  • potpis vlasnika, odnosno korisnika

Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika odjavljuje prijamnik u slučaju otuđenja (prodaja, darovanje i sl.) ili ako ga prestaje koristiti (trajno ili privremeno) zbog kvara, uništenja ili iz drugih razloga. Uz zahtjev za odjavu prijamnika obvezno se prilaže posebna izjava ovjerena kod javnog bilježnika (čl.9. Odluke)

 Obrazac za odjavu prijamnika, potpisan kod javnog bilježnika.

  Više o temi možete pronaći na stranicama HRT-a