Nema naplate opomena : Više nećete biti kažnjavani ako ne platite račun na vrijeme!

Prijedlog je to koji je Vlada, u izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, uputila u hitnu saborsku proceduru.

Opomene zbog kašnjenja građana s plaćanjem računa i drugih obveza više se neće moći naplaćivati.

To će se odnositi na sve trgovce koji su Zakonom definirani kao
“Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, kao i osoba koja nastupa u ime ili za račun trgovaca”.

Dodatno je pojašnjeno da je trgovac i banka, ali i mobilni operateri te javna poduzeća.