Savjetovalište u Puli radi svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati i pruža besplatne savjete iz područja zaštite potrošača – fizičkim osobama koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namjenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

 

Uredovno vrijeme za stranke je svakog dana od 10 do 14 h za sva područja savjetovanja:

- područje općih prava potrošača,
- područje korištenja javnih usluga,
- područje elektroničkih komunikacija,
- područje korištenja financijskih usluga.

Jedinstveni info telefon 072/414-414  (svakog radnog dana od 10 do 14 h)

 

Savjetovalište je financirano od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava Državnog proračuna.

Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima. Savjetovalište za zaštitu potrošača nije nadležno davati savjete strankama koje su u sudskom, ovršnom ili prekršajnom postupku.

Napomena:

Neovisno o području zaštite potrošača, Vaše upite možete nam proslijediti putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (banner desno).

 

Izvješće o radu za 2012.g.
Financijsko izvješće za 2012. godinu
Izvješće o radu 2013. god.
Financijsko izvješće 2013. god.
Izvješće o radu u 2014.g.
Financijsko izvješće 2014. g.
Izvješće o radu 2015.g.
Financijsko izvješće 2015.g.
Opisni izvještaj projekta 2016.
Financijsko izvješće 2016.
Opisni izvještaj projekta savjetovanja 2017.
Financijsko izvješće za 2017.g.