Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora

Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske

Društvo za zaštitu potrošača Slavonije i Baranje

Consumers International

Hrvatska agencija za hranu

Laboratorij hrane i pića

Europska agencija za sigurnost hrane

Zavod za ispitivanje tekstila

Suvremena- Portal za trgovinu

Consumer Classroom