Društvo za zaštitu potrošača Istre je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina udruga građana udruženih s ciljem pružanja pomoći građanima u zaštiti njihovih prava kao potrošača, te poticanja prilagodbe hrvatskog zakonodavstva najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokracijama. Cilj djelovanja udruge je da kroz zaštitu prava potrošača, od pasivnog konzumenta stvori aktivnog potrošača, svjesnog svojih prava, da se osigura visoka razina kvalitete usluga, da se stvori kulturan i čovjeka dostojan odnos između trgovca i potrošača.
Društvo je osnovano 2004.godine.
Sjedište Društva je u Keršovanijevoj ulici br. 27. u Puli.(Plan grada)
Od 2006. godine pa sve do danas Društvo na temelju Javnog natječaja objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, dobiva Odobrenje za rad Savjetovališta za područje Istarske, Primorsko- goranske i Ličko –senjske županije. Savjetovalište u Puli radi svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati i pruža besplatne savjete iz područja zaštite potrošača.
Na području RH osnovana su 6 Savjetovališta i to u Zagrebu, Splitu , Osijeku, Puli, Varaždinu i Dugoj Resi. Savjetovališta za zaštitu potrošača pružaju stručne savjete potrošačima, vode evidenciju o broju i vrsti pruženih savjeta te o svom radu izvješćuju ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača i nadležna inspekcijska tijela.
Nositelji zaštite potrošača su: Hrvatski sabor, Vlade, nadležno ministarstvo, Državni inspektorat i druge nadležne inspekcije, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, tijela JLS, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i ostala tijela javne vlasti svaki iz svoje nadležnosti za područje zaštite potrošača te udruge za zaštitu potrošača.