Kome se žaliti

JEDINSTVENI INFO TELEFON  0800 414 414  (radnim danom od 10 do 14 sati)

pisani prigovor obrazac pisani prigovor prema trgovcu
 
Informacije o podnošenju prijava:
Telefon: 01/6109-771, Fax: 01/6109-799

PODNOŠENJE PRIJAVE U PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA
Prijava se može podnijeti:
– putem elektroničke pošte: prijave@mingo.hr na propisanom obrascu PRIJAVA POTROŠAČA TRŽIŠNOJ INPEKCIJI – OBRAZAC
– putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP)- https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp
– putem pošte na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
– osobno u Pisarnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Šubićeva ulica 27, Zagreb 10000
Telefon: 01/2375-100
https://inspektorat.gov.hr/