Povjerenstvo za reklamacije/ Savjet javnih usluga

Sukladno čl 25. st.1., st. 2., st. 3. Zakona o zaštiti potrošača

“(1) Tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
(3) Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.”

Povjerenstva za zaštitu potrošača na području Istarske i Primorsko – goranske  županije osnovale su sljedeće tvrtke :

1.  MANDALENA d.o.o, Marčana 161, 52 206 Marčana

2. MAJ D.O.O, Vinež 81, 52 220 Labin

3. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O,  Giuseppe Garibaldi 23, 51 550 Lošinj

4. VODOVOD LABIN D.O.O, Ul. Slobode 6, 52 220 Labin

5. VODOVOD PULA D.O.O, Radićeva 9, 52 100 Pula

6. KTD VODOVOD ŽRNOVICA D.O.O,  Antona Mataije bb, Novi Vinodolski

7. HERCULANEA D.O.O. PULA, Trg I. Ist. brigade  14, 52 100 Pula

8. ALBANEŽ D.O.O,  Medulin Centar 223,  52 203 Medulin

9. PONIKVE d.o.o,  Vrsarska 4,  51 500 Krk

10.  USLUGA d.o.o. POREČ,  Mlinska 1, 52 440 Poreč

11. CASTRUM PULA 97 d.o.o, Splitska 7, 52 100  Pula

12. MONTE GIRO d.o.o, Kumičićeva 22,  52 100  Pula

13. AUTOTRANS d.o.o, Trg Žabica 1, 51 000 Rijeka

14.  PULA PROMET d.o.o, Starih statua 1a,  52 100  Pula

15. PLINARA d.o.o. Pula, Industrijska 17, 52 100 Pula

16. HEP ELEKTROISTRA D.O.O. PULA, Vergerijeva 6, 52 100 Pula

17. HEP ELEKTORPRIMORJE D.O.O, Viktora Cara Emina 2, 51000  Rijeka

18. TRŽNICA d.o.o, Narodni trg 9, 52 100  Pula

19. HRVATSKA POŠTA d.d. Središte PAZIN , M.B.Rašana 7a , 52 000 Pazin

20. HRVATSKA POŠTA d.d. Središnji ured RIJEKA,  51 000 Rijeka

21. HRVATSKA POŠTA d.d. središnji ured PULA, Danteov trg 4, 52 100 Pula

22. NACIONALNI PARK BRIJUNI, Fažana, 52 212 Fažana

Savjet potrošača javnih usluga na području Istarske županije osnovali su :

  1. GRAD POREČ, Obala M. Tita 5, 52 440 Poreč
  2. GRAD PAZIN, Ćirilometodske družbe 10, 52 000 Pazin
  3. GRAD LABIN, Titov trg 10, 52 220 Labin
  4. GRAD PULA, Forum 1, 52 000 Pula
  5. GRAD NOVIGRAD, Veliki trg 1, 52 466 Novigrad
  6. GRAD VODNJAN, Trgovačka 1, 52 215 Vodnjan
  7. GRAD BUZET, II. Istarske brigade 11, 52 420 Buzet
  8. GRAD BUJE, Istarska 2, 52 460 Buje
  9. GRAD ROVINJ, Trg Matteoni 2, 52 210 Rovinj

  10. GRAD UMAG, Trg slobode 7, 52 470 Umag

  11. OPĆINA FAŽANA, 43. istarske divizije 8, 52 212 Fažana

12. OPĆINA MEDULIN, Centar bb, 52 203 Medulin

13. OPĆINA RAŠA, Nikole tesle bb, 52 223 Raša

14. OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52 232 Kršan

15. OPĆINA MARČANA, Marčana bb, 52 206 Marčana

16. OPĆINA FUNTANA, B.Borisia 2, 52 452 Funtana